„Region Beskydy“ volejbalová liga

Novinky

11.10.2021

Potvrzení bezinfekčnosti

Na základě mimořádného opatření při epidemii onemocnění covid-19 musí organizátor doložit splnění podmínek konání sportovní akce.

Z tohoto důvodu je pro vás v sekci Ke stažení připraven jednotný formulář k prokázání splnění podmínek pro vstup osob na sportovní akci.

Vedoucí družstev vyplní tento formulář na každý hrací den se seznamem v tento den zúčastněných hráčů, trenérů a doprovodu, kde každá osoba svým podpisem stvrdí splnění podmínek a uvede způsob splnění opatření (sloupec Forma testu).

Forma testu:

  • O – Certifikát MZD ČR o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19 (uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu)
  • C – Lékařské potvrzení o prodělané nemoci Covid-19 (ne straší 180 dní)
  • T – Test formou antigenního nebo PCR testu (PCR test má platnost 72 hodin, antigenní test má platnost 24 hodin)
  • S – Sebetestování v místě konání hracího dne

K sebetestování si každá osoba zajistí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 pro použití laickou osobou.

Dále žádáme abyste zvážili vstup nehrajících osob do haly (doprovodu), zejména dětí.

Poznámka k GDPR: Organizátor akce uchovává formulář – Seznam hráčů, trenérů a doprovodu po dobu 30 dní, poté bude seznam zlikvidován. Poskytnuté údaje ve formuláři mohou být na výzvu poskytnuty příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

06.10.2021

Rozlosování 13. ročníku "RB"VL 2021 – 2022

Můžete si prohlédnout rozlosování prvního hracího dne obou skupin.

Seznamte se s herním systémem toho ročníku.

28.09.2021

Mimořádné opatření COVID-19 – aktualizace

S účinností od 22. 11. 2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření při epidemii onemocnění covid-19, které se týká i sportovních aktivit,
odkaz zde

V opatření se stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní aj. Zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují podmínky dále stanovené.
Nařizuje se organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky, před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek prokázat. V případě, že osoba splnění podmínek neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci.

Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech:

  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží certifikátem o provedeném očkování za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní.

Vedoucí družstev musí zajistit splnění podmínek všech hráčů svého družstva.
Na každém hracím dni musí hráči předat řídícímu soutěže doklady prokazující splnění podmínek, případně před řídícím soutěže podstoupí rychlý antigenní test, který si sám zajistí.
Hráči, který nesplní podmínky nebude umožněno účastnit se hracího dne. Pokud z tohoto důvodu družstvo nemá stanovené složení, stává se dle pravidel družstvem nepřítomným a prohrává své utkání kontumačně.

04.07.2021

Herní termíny 13. ročníku "RB"VL 2021–22

Níže uvádíme předpokládané termíny 13. ročníku "RB"VL 2021–22, o které jsme požádali vedení 6. Základní školy ve Frýdku-Místku. Smlouva je před podpisem a pokud se nestane opravdu něco zcela mimořádně závažného, budou platit. Opět se ve sportovní hale budeme dělit v nedělních termínech s extraligou házené SKP Frýdek-Místek, stejně jako v minulých letech.

17. a 31. 10. 2021
07. a 14. 11. 2021
05. a 19. 12. 2021
16. a 23. 01. 2022
06. a 20. 02. 2022
06. a 13. 03. 2022

Vedení spolku Beskydská volejbalová liga amatérů, z.s. přeje všem příjemnou dovolenou a těšíme se na vaše přihlášky do 13. ročníku "RB"VL.

27.01.2021

Zrušení hracího dne.

Vážení volejbaloví přátelé, nadále platí opatření proti šíření epidemie COVID-19 a nelze hrát RBVL. Musíme odložit únorové hrací dny 7. 2. 2021 a 21. 2. 2021.
Termíny odehrání kol vám včas sdělíme na email a budou uvedeny na našem webu. Snad nám ještě vyjdou volné termíny v tělocvičně do konce školního roku.

Werner Cigán, předseda pořádajícího spolku

Pořadatel „RB“VL

Beskydská volejbalová liga amatérů, z.s.
Vítězslava Nezvala 549, Frýdek-Místek
IČ 02694409

Statutární město Frýdek-Místek Region Beskydy